05 Iunie 2008

Limitele admisibile de exploatare a cl?dirilor de locuit ?i social culturale… 
31 STAS 10009-88 Acustica urbana Limitele admisibile ale nivelului de zgomot 
30 STAS 12025/2-81 Acustic? în construc?ii Efectele vibra?iilor produse de traficul rutier asupra cl?dirilor sau p?r?ilor de cl?diri Limite admisibile 


Nr. crt. Standarde Domeniu
32 SR 12025-94 Limitele admisibile de exploatare a cl?dirilor de locuit ?i social culturale…
31 STAS 10009-88 Acustica urbana Limitele admisibile ale nivelului de zgomot
30 STAS 12025/2-81 Acustic? în construc?ii Efectele vibra?iilor produse de traficul rutier asupra cl?dirilor sau p?r?ilor de cl?diri Limite admisibile
29 STAS 12025/1-81 Acustic? în construc?ii Efectele vibra?iilor produse de traficul rutier asupra cl?dirilor sau p?r?ilor de cl?diri Metode de m?surare
28 STAS E 10968/2-88 Acustic? în construc?ii Nivelul zgomotelor produse de arm?turile din instala?iile sanitare Metode de m?surare în situ.
27 STAS 10968/1-88 Acustica în construc?ii Nivelul zgomotelor produse de arm?turile din instala?iile sanitare Metode de m?surare în laborator.
26 STAS 10046/2-92 Acustica construc?iilor Determinarea coeficientului de absorb?ie acustic? ?i impedan?ei acustice a materialelor prin metoda interferometrului acustic
25 STAS 10046/1-92 Acustica construc?iilor Determinarea coeficientului de absorb?ie acustic? al materialelor ?i absorb?iei acustice specifice a corpurilor prin metoda camerei de reverbera?ie.
24 STAS 9783/3-84 Acustic? în construc?ii Indicele de difuzitate derec?ional? în s?lile de audi?ie publoc? Metod? de determinare
23 STAS 9783/2-84 Acustic? de uniformitate în s?lile de audi?ie public? Metode de determinare
22 STAS 9783/1-84 Acustic? în construc?ii Procentul de articula?ie (grad de inteligibilitate) în s?lile de audi?ie public? Metode de determinare
21 STAS 9783/0-84 Acustic? în construc?ii Parametrii pentru proiectarea ?i verificarea acustic? a s?lilor de audi?ie public?. Clasificare ?i limite admisibile
20 STAS 9779-82 Acustic? psihofiziologic?. Evaluarea efectelor zgomotului asupra omului Indica?ii generale
19 STAS 8048/3-91 Acustic? în construc?ii materiale amortizoare de vibra?ii mecanice Determinarea reducerii nivelului de zgomot radiat de suprafe?e din tabl? ca urmare a folosirii meterialelor amortizoare de vibra?ii mecanice
18 STAS 8048/2-91 Acustic? în construc?ii materiale amortizoare de vibra?ii mecanice Determinarea calit??ii elastice în regim de ac?ionare dinamic
17 STAS 8048/1-91 Acustic? în construc?ii materiale izolatoare de vibra?ii mecanice Determinarea calit??ii elastice în regim de ac?ionare dinamic
16 STAS 7150-77 Acustic? în industrie Metode de m?surare a nivelului de zgomot în industrie
15 STAS 6661-82 Zgomote emise pe vehicule care circul? pe ?ine
14 STAS 1957/4-87 Acustic? muzical? Terminologie
13 STAS 1957/3-87 Acustica în construc?ii ?i transporturi Terminologie
12 STAS 1957/2-87 Acustica psihofiziologic? Terminologie
11 STAS 1957/1-88 Acustica Fizica Terminologie
10 STAS 10922/1-77 Certificarea acustic? a aeronavelor Limite admisibile ale nivelului de zgomot produs de avioanele u?oare cu elice
9 STAS 10183/4-75 Supravegherea zgomotelor produse de avioane pe aeroporturi ?i în vecin?tatea acestora Limite admisibile ale nivelurilor de zgomote produse de avioane
8 STAS 10183/3-75 Supravegherea zgomotelor produse de avioane pe aeroporturi ?i în vecin?tatea acestora  Calculul nivelului de zgomot global pentru zonarea acustic?.WECPNL
7 STAS 10183/1-75 Supravegherea zgomotelor produse de avioane pe aeroporturi ?i în vecin?tatea acestora Metod? de m?surare
6 STAS 10183/2-75 Supravegherea zgomotelor produse de avioane pe aeroporturi ?i în vecin?tatea acestora Calculul nivelului de zgomot perceput efectiv EPNL
5 STAS 6156-86 Protec?ia împotriva zgomotului în construc?ii civile ?i social culturale Limite admisibile ?i parametri de izolare acustic?
4 STAS 6161/4-89 M?surarea capacit??ii de izolare la zgomot de impact a elementelor de construc?ii Metode de m?surare
3 STAS 6161/3-82 Determinarea nivelului de zgomot ?n localot??ile urbane. Metode de determinare
2 STAS 6161/2-89 M?surarea capacit??ii de izolare la zgomot aerian a elementelor desp?r?itoare de construc?ii ?i a fa?adelor Metode de m?surare
1 STAS 616/1-89 M?surarea nivelului de zgomot în construc?ii civile Metode de m?surare